Ömer Seyfettin
Bir subayın oğlu olarak Gönen'de doğan, İstanbul'da Mekteb-i Harbiye'yi bitirip teğmen rütbesiyle orduya katılan Ömer Seyfettin, İzmir Jandarma Zabit ve Nefer Mektebi'nde öğretmenlik, Bulgaristan sınırında ise üstteğmen olarak görev yaptı. 1910'da askerlikten ayrılarak Selanik'e giden Ömer Seyfettin, 'Genç Kalemler' dergisini çıkardı. Ancak Balkan Savaşı patlak verince tekrar subaylığa dönmek zorunda kaldı ve Yunanlılara esir düştü. Serbest bırakıldıktan sonra İstanbul'a dönerek Kabataş Sultaniyesi'nde edebiyat öğretmenliğine başladı. Bir süre Darülfünun'da Tetkik-i Lisaniye Ercümen üyeliği de yapan Ömer Seyfettin, henüz 36 yaşındayken şeker hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi.

1900'lü yılların başlarında edebiyata 'Mecmua-i Edebiyye'de çıkan şiirleriyle başlayan Ömer Seyfettin'in ilk hikayesi 1902'de Sabah gazetesinde yayınlanan İhtiyarın Tenezzühü'dür. Milli Edebiyat adımının başlangıcı sayılan 'Yeni Lisan' adlı bildiriyi kaleme alıp 'Genç Kalemler' dergisinde yayınlatan yazar, Servet-i Fünun edebiyatının ağdalı ve karmaşık diline karşın yalın ve anlaşılır bir dil anlayışı benimsemiştir.

Eserlerinde Arapça ve Farsça'dan arınmış yalın bir dil kullanır. Bu nedenle ismi Türk edebiyatında hikayenin öncüleri arasında geçer. Anlatacağı konuyu, ileteceği düşünceyi biçimden çok daha fazla önemseyen yazar, psikolojik çözümlemelere ve betimlere girmeden yer yer naturalist öğeleri de kullanarak ürünler vermiştir.

Yapıtlarında yaşadığı dönemin toplumsal ve siyasal sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. O yıllarda önemli tartışma konuları arasında bulunan Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi düşünceleri Hürriyet Bayrakları ve Boykotaj Düşmanı adlı yazılarında; bizzat katıldığı ve esir düştüğü Balkan Savaşı'nın acıklı olaylarını Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm'de; tarihsel olayları ve kahramanlıkları Teke Tek, Diyet, Topuz, Vire, Pembe İncili Kaftan, Forsa, Başını Vermeyen Şehit'te; boş inançları Perili Köşk, Sanduka ve Keramet'te; toplumsal bozukluklar ile kişisel zaafları Rüşvet; Zeytin Ekmek'te; gündelik yaşantıdan izlenimsel kesitleri Yüksek Ökçeler, Bahar ve Kelebekler, Düşünme Zamanı'nda yansıtmıştır. Yazar ayrıca çalkantılı Osmanlı toplumsal yapısındaki küçükburjuva ve bürokrat çevrelerin durumunu yansıtarak aydınların tutarsız tavrını eleştirel biçimde vermiştir.

Ulusçuluk görüşünü benimseyen Ömer Seyfettin, aşırıya kaçmamaya dikkat ederek halkı geçmiş değerlerine sahip çıkmaya çağırmış ve buna bağlı olarak dilde sadeleşmeye öncülük eden yazarlarım arasında yerini almıştır.

Eserleri
Hürriyete Layık Bir Kahraman, Asilzadeler, Tam Bir Görüş, Bilgi Bucağı, Sivrisinek, Kaşağı, And, Falaka, Binecek Şey, Yüz Akı, Kurumuş Ağaçlar, Efruz Bey, Yalnız Efe, Harem, Ömer Seyfettin'in Şiirleri.